Na de eerste droom werkelijkheid te laten worden, onze eigen bierlijn, bleef er nog een kleine droom hangen. Een speciaal bier gebrouwen met gerst van onze eigen bodem. Een Zeeuwser dan Zeeuws product met zijn basis herkomst ons eigen Schouwen. Einde van de zomer werd het gerst van het land gehaald, opgeslagen bij Verhage te Morriaanshoofd en daarna vermout in Bruinisse. Vervolgens is deze gemoute gerst richting de Vermeersen brouwerij gegaan om onze I.P.A te laten brouwen! Met gepaste trots kondigen wij onze Plompe Toren I.P.A limited Edition aan.

De Plompe Toren I.P.A  Limited edition:

IPA: IS EEN DONKERBLOND BIER VAN 7 % ALCOHOL. GEBROUWEN MET HETSCHOUWSE GERST. HET HEEFT EEN BLOEMIGE, BITTERE ZEER AROMATISCHE HOPSMAAK. 

 

GESCHIEDENIS:

de zuidkant van Schouwen kent een uiterst bewogen geschiedenis met de zee n de hoofdrol. Door de eeuwen heen nam de zee 100den Ha. landbouwgrond.

Waarschijnlijk half de 12e vond hier de eerste primitieve bedijking plaats. 

Bij de eerst beste overstroming ging er dan ook weer land verloren. Oud Noord-Beveland lag tot het jaar 1000 bijna vast aan Schouwen.10 tallen dorpjes en gehuchten als Clauskinderen, Zuidkerke, Borrendamme maar ook Koudekerke, dat in 1551 werd geofferd, gingen verloren. Wetend waar de zee toe in staat was, werd door de ingelanden achter de zeewering, een 2e, slaperdijk opgeworpen. 

Gezien de primitieve middelen en de het gering aantal bewoners destijds werd voor de slaperdijk, de landbouwgrond gebruikt, die tussen de 2 dijken lag Deze zogenaamde inlagen met hun zoute kwel en vochtige, arme grond konden echter niet meer beboerd worden. Daardoor konden zij waterschapslasten, die vanwege het vele onderhoud aan de zeedijk toch al erg hoog waren niet meer betalen. En dreigden ze te vertrekken naar hoger gelegen polders op Schouwen. De waterschappen van de betreffende polders vroegen daarom subsidie van de Staten van Zeeland. Hevige debatten in de Staten, waarbij zelfs regelmatig geopperd werd, om heel Schouwen maar te offeren. Zelfs na de ramp van 1953 is dit ook nog aan de orde geweest.Door de steeds verder uitholling van de Zuidkist, veroorzaakt de stroming ook vaak dijkvallen. Hele stukken dijk verdwenen in de Oosterschelde. Met alle gevolgen van dien. 

Terug naar Koudekerke:

De kerk en toren van Koudekerke als vervanger van de oude kerk zijn rond 1470 gebouwd. Toen het dorp in 1551 zwaar beschadigd raakten weer door de zee werd alles, behalve de (Plompe)toren afgebroken. Met, als baken voor de scheepvaart op Zierikzee, als nieuwe functie. In die tijd dreef Zierikzee handel met heel Europa, van Middellandse Zee tot Scandinavië. 

De Plompetoren heeft nu een recreatieve functie met informatie over het gebied, de geschiedenis en boven heeft men een schitterend uitzicht over de kop van Schouwen met de duinen ver en de inlagen aan de voet van de toren. En natuurlijk over de Oosterschelde stromend over heel veel duizenden hectares verdronken land. De Zeelandbrug (5km) en de Oosterscheldekering (9 km), die de Oosterschelde eindelijk getemd heeft. Bij een verhoging van 3 m. boven NAP gaat de kering dicht. Dit is in het kort, het summiere verhaal van de Rand van 't Land. 

Plompetoren is gratis te bezoeken.